top of page

 

Expert Meetings

2024

Vraag stellen bij de promotie van Thanasis Ziogas, 'No human is an island – Essays on the economic geography of happiness’. Supervisors Prof. D. Ballas, Prof.S. Koster en Dr. A.J Edzes. RUG Groningen, 30 mei 2024.

 

Aanbieden advies SER Noord Nederland Elke Regio Telt aan Jetta Klijnsma en Arne van Hout (DG Openbaar Bestuur en Democratische Rechtstaat bij BZK) en panellid samen met Kristel Baele (voorzitter van de Raad van Cultuur), Marijn Molema, (bijzonder hoogleraar regionale vitaliteit en dynamiek namens Planbureau Fryslân) en Bauke Dam (wethouder gemeente Súdwest-Fryslân) tijdens Noord in Nieuwspoort editie 2024 – voor een sterk Noord-Nederland. Nieuwspoort, Den Haag, 28 mei 2024. 

Deelname als expert aan de Lelylijn ontbijtbijeenkomst met leden Tweede Kamer in Nieuwspoort, Den Haag, 15 mei 2024.

Deelname als expert aan de Expertsessie milieueffectrapportage Nota Ruimte. ZZIIN, Den Haag, 7 februari 2024.

2023

Chair external examiner committee together with Elena Paglialunga, Yannis Psycharis, Giulia Urso and Paolo Veneri of the dissertation of Carlo Caporali, ‘Essays on local Violence’, Gran Sasso Science Institute, Urban Studies and Regional Sciences, L’Aquila, Italy. December 11, 2023. Supervisors: Alessandra Faggian and Clauido Detotto.

 

Werkbezoek Kim Putters Talentenperron Gemeente Groningen en Introductie Seminar 'Arbeidskrapte versus Brede Welvaart', Statenzaal van het provinciehuis van Groningen, 21 september 2023.

Voorzitter SER NN Expertmeetings over Onbenut Arbeidsaanbod op 19 september 2023 in de Nieuwe Kolk in Assen en op 25 september 2023 in de Rietschans in Haren.

Deelname als expert aan de Brainstrom Vrijetijdseconomie van Bureau Ginder uit Utrecht in de Toekomst in Scheemda op 15 september 2023.

Jurylid Hackatour Vrijetijdseconomie op 12 juni 2023 in Appingedam en op 19 juni 2023 in Veendam.

External Examiner together with internal examiner Lisa De Propris of the dissertation of Saad Ehsan, ‘Wage discrimination revisited – new methodologies and approaches to wage discrimination for the United Kingdom’, University of Birmingham.April 2023, Supervisor: Raquel Ortega-Ardiles.

2022

Panelist in the Roundtable on ‘Inequalities in a Connected World’ together with Annie Tubadji (Swansea University), Andrés Rodriguez-Pose (LSE), Katarzyna Kopczewska (University of Warsaw) and Chair Balázs Lengyel (Eötvös Loránd Research Network) at the 61st Congress of the European Regional Science Association, August 24, 2022, Pécs, Hungary.

 

Expertinterview door Martijn Folkers over de waterstofeconomie in Noord-Nederland, aangehaald in artikel ‘Geen regio in de wereld zo ver met waterstof als Groningen’ in RTVNoordzaken en Follow the Money, 23 april 2022.

Expertinterview over toekomst Nationaal Programma Groningen met Johan Remkes en Siem Jansen 23 maart 2022.

Deelname als panellid aan de Talkshow ‘Licht op de gemeenteraadsverkiezingen’ georganiseerd door Young Alumni Network, University of Groningen Van Swinderen Huys, Groningen, 10 maart 2022.

2021

Chair and moderator of the thematic session and breakout session on Sustainable Development – Eco at the 15th International Scientific Wadden Sea Symposium and presenter of the recommendations for the Trilateral Wadden Sea Cooperation to improve research, monitoring and assessment as well as management for the preservation of the Outstanding Universal Value in the context of climate change at the final plenary session. Virtual symposium from the 30 November to 02 December 2021.

Panellid “De trek naar Noord-oost Nederland’ o.l.v. Sander Schimmelpenninck met als deelnemers Jouke van Dijk, Evelyn Borgsteijn (Marketing Oost), Alfred Bolks (Van Wonen) Monique van Haaf (GS Overijssel) en Cor Wagenaar (hgl. RUG) georganiseerd door Van Wonen op PROVADA Vastgoedbeurs, RAI Amsterdam, 26 oktober 2021. Compilatie paneldiscussie Provada 2021.

Expertinterview over Kennishuishouding Waddengebied door Thomas Ietswaart, 15 oktober 2021.

Voorzitter themasessie ‘Praktische invulling Klimaatakkoord als onderdeel van het werkbezoek van de regionale SER’en aan de SER Overijssel. De Gasfabriek, Deventer, 8 oktober 2021.

Expert Interview Midterm Review Partnership Hub by Cristina Nazzari and Margrita Sobottka, Common Wadden Sea Secretariat, 13 september 2021.

 

Chair ERSA Plenary Session Keynote ‘Disentangling Spillovers from FDI: old issues and new challenges’ by Laura Resmini, at 60th ERSA Congress Territorial Futures – Visions and scenarios for a resilient Europe, 26 August 2021.

Deelname als expert lid aan de 3e online-bijeenkomst van de Denktank Toekomstige Groene Arbeidsmarkt ingesteld door Groenpact, de netwerkorganisatie voor de groene sector, 18 februari 2021.

Presentatie 'Regionale Economie en Arbeidsmarkt in Het Hogeland’ en online expert meeting met het College van B&W van de Gemeente Het Hogeland, 9 februari 2021.

Deelname aan de online startbijeenkomst van de Denktank Toekomstige Groene Arbeidsmarkt ingesteld door Groenpact, de netwerkorganisatie voor de groene sector, 21 januari 2021​.

2020

 

Expertinterview door Jeroen Klooster, Chloë de Vries en/of Jolijn Postma van Arcadis over de Effectrapportage Werelderfgoed Waddenzee in Lauwersoog,  2 december 2020.

Verzorgen verdiepingssessie ‘Economische Perspectieven voor de Eems-Dollard regio’ samen met Gerwin van der Meulen (Decisio) op het 25e Waddenacademie symposium ‘Eems-Dollard 2050 in 2020’, webinar 11 november 2020.

Expertinterview door Martin Boisen, Lid kernteam Werelderfgoedcentrum Waddenzee over de betekenis van het WEC, 9 november 2020.

Deelname aan de paneldiscussie in de online event ‘Aan de slag juist nu • Het economisch perspectief’ o.l.v. Marijke Roskam georganiseerd door de Alliantie Samen werken voor werk, 3 november 2020.

Deelname aan de online startbijeenkomst van de Denktank Toekomstige Groene Arbeidsmarkt ingesteld door Groenpact, de netwerkorganisatie voor de groene sector, 3 november 2020​.

Panellid in de talkshow ‘Duurzaam door met de regio’ ter gelegenheid van het afscheid van John Dagevos als directeur van Telos vanuit de LocHal in Tilburg, 29 oktober 2020.

 

Opening en panellid van de digitale informatiebijeenkomst ‘Werken voor en na Corona’ georganiseerd door de SER Noord-Nederland over de implicaties voor het Noorden van de rapporten ‘Het betere werk’ van de WRR toegelicht door Prof.dr. Godfried Engbersen en ‘In wat voor land willen wij werken ’van de Commissie Borstlap toegelicht door Prof.dr. Bas ter Weel en gemodereerd door Marijke Roskam vanuit de Rabozaal Forum in Groningen op 22 oktober 2020.

Deelname digitale Expertmeeting over snelle verbinding Noord-Nederland – Randstad door Studio Bereikbaar, 26 mei 2020.

Expert Interview door Doortje Broersen, Senior Consultant Ronald Berger als input voor het ontwikkelen van de Meerjarenstrategie 2021-2024 van de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM), 13 mei 2020.

Expert Interview door Gerwin van de Meulen, Partner Decisio Economisch Onderzoek en Advies, als input voor de tussentijdse evaluatie van het Investering Kader Wadden (IKW), 13 mei 2020.

Deelname digitale expertmeeting ‘Kennistafel EDR2050 Economic & Omgeving’ georganiseerd door Decisio en EDR2050, 8 april 2020.

Deelname als expert aan de digitale ‘Denktank Strategische Koers Noorderpoort 2035’, 23 maart 2020.

2019

Vraag stellen bij de promotie van Timon Bohn, 'Global trade in services, jobs, and incomes'. Supervisors Prof. S. Brakman en Prof. E. Dietzenbacher, RUG Groningen, 19 december 2019.

Participation as expert in the INTERREG PROWAD LINK workshop ‘Tourism in the Wadden Sea World Heritage Destination: Identifying Limits of Acceptable Change (LAC), Hamburg, December 11, 2019.

 

Deelname als expert aan de Workshop “Human Capital” van het Joint Research Centre van de Europese Commissie voor Noord-Nederland als ‘case study region’ in het Higher Education and Smart Specialisation (HESS) project van de Europese Commissie met als doel het optimaliseren van de slimme specialisatiestrategie van het innovatie-ecosysteem van Noord-Nederland voor de nieuwe ‘RIS3’ voor de periode 2021-2027. Paviljoen Sterrebos, Groningen, 4 december 2019.

Deelname als expert aan paneldiscussie o.l.v. Femke Wolthuis tijdens de Werkconferentie ‘Northern Netherlands in Transition’ aiming for an action roadmap fort he regional economy and labour market in het light of the upcoming energy transition organised by the four big cities in the Northern Netherlands. Harmonie, Leeuwarden, 4 december 2019.

Plenair interview door Rob van Rossum als wetenschappelijk expert over nut & noodzaak onderzoek naar de Lelylijn tijdens het symposium 'Lelylijn: verbinden met snelheid´. De Lawei, Drachten, 2 december 2019.

Welkomstwoord en afsluiting en deelname als expert aan de expertbijeenkomst over ‘Regionale verschillen in werkzekerheid’ georganiseerd door de SER Noord-Nederland i.s.m. Plan Bureau voor de Leefomgeving, Van Swinderenhuys, Groningen, donderdag 28 november 2019.

Deelname aan Klankbordgroep RIS3 o.l.v. Maaike Swart (E&E Advies) voor het ontwikkelen van de Research- en Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie (RIS3) ‘Specialisatie door transities: Noord-Nederland: circulair, gelukkig en inclusief'. Energylounge Mediacentrale, Groningen, 20 november 2019.

Expertinterview HESS-project als onderdeel van de RIS3 strategie voor Noord-Nederland door Eskarne Arregio-Pabollet en Paul Benneworth van het Joint Research Centre van DG REGIO. Energy Academy, Nijenborgh, Groningen, 19 november 2019.

Deelname als expert aan de klankbordgroep van het project ‘De slimste weg naar lonend duurzaam werk’ van Platform31, SWZ, UWV en NIBUD o.l.v. Ruud Dorenbos waarin de gemeenten Groningen en Maastricht deelnemen aan de methode Mobility Mentering i.c.m. Career Compass. Gemeente Groningen, Groningen, 19 november 2019.

Participation as expert in the INTERREG PROWAD LINK 3rd Partner Meeting, Boston, Lincolnshire & King’s Lynn, Norfolk (UK), 5 – 7 November 2019. 

Expert interview met Rijkswaterstaat over de bereikbaarheid van Ameland. Leeuwarden, Rijkswaterstaat, 21 oktober 2019.

 

Deelname aan de Expertmeeting Programma Rijke Waddenzee. Leeuwarden, Huis voor de Wadden, 15 oktober 2019.

Chair of session 4 of the 7th Master Class on EU Cohesion Policy during the European Work of Region and Cities, Brussels, Belgium, SQUARE conference centre, 8th October 2019.

Benoemd door de KNAW als lid van de jury voor de Instituut GAK – KNAW Award voor drie jaar, samen met Jose van Dijck (KNAW, voorzitter), Ernst Hirsch Ballin, Jouke van Dijk, Renske Keizer, Harriet Vinke. Juryberaad 2019 KNAW Trippenhuis, Amsterdam, 27 september 2019.

Deelname als expert aan de workshop 'Natuurlijk kapitaal Terschelling' voor de pilotstudie naar de sociaaleconomische waardering van ecosysteemdiensten van de Waddenzee door Pieter van Beukering, Instituut van Milieuvraagstukken, Vrije Universiteit, Amsterdam en Esther Wolfs, Wolfs Company, op initiatief van de Waddenacademie, Terschelling, Ieders Plak, 19 september 2019.

 

Lid referee panel van de Research Council of Norway for assessing Researcher Projects Young Research Talents and Mobility Grants 2019. Research Council of Norway, Oslo, Norway, 12 september 2019.

Contribution to the panel discussion on the future of regional science, with references to Walter Isard organised by Antoine Bailly and Lay Gibson at the 59th Congress of the European Regional Science Association, August 27-30, 2019 in Lyon, France.

Voorzitter Eksterne Advyskommisje voor de beoordeling van de aanbesteding door de Provincie Fryslân van ‘Undersyk nei de mearwearde fan it Frysk yn it ekonomysk ferkear’. Juni-juli, 2019.

Deelname als expert aan de PROWAD LINK WP 5.7 Workshop on concept development for a transnational visitor survey. Wilhelmshaven, Germany. 1 July 2019

Lid Nederlandse delegatie Viering 10 jaar UNESCO Wereld erfgoed Wadden en ondertekenaar namens de wetenschap van de MOU voor het Trilaterale Partnership Centre. Wilhelmshaven, 30 juni 2019.

Member Roadmap Comittee for the implementation of the Trilateral Research Agenda for the Wadden Sea Region and its World Heritage Site of the Wadden Sea Board.

Deelname aan de expertmeeting van Off Season Art Gardening, een Europees meerjarenproject met als hoofddoel om kunstenaars uit Nederland, Zweden en Litouwen op het gebied van land art, landschapsarchitectuur en tuinontwerp te verbinden met publiek in stedelijke en landelijke gemeenschappen. Dit project is een samenwerking tussen de gemeente Mariestad, de Universiteit van Skövde, gemeente Ukmergė en Sense of Place en wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het programma ‘Creatief Europa’. Terschelling, 18 juni 2019.

Moderator brainstorm bijeenkomst georganiseerd door VNO/NCW over de toekomst met o.a. Peter den Oudsten, Ferd Crone, Jetta Kleinsma, Jorrit Volkers, Mas Boom en bestuurders van VNO NCW Cees Oudshoorn, Alfred Welink, Ton Schroor, Anita Winter, Sjoerd Galema en John Kauffeld, Landgoed Lauswolt, Beesterzwaag,1 april 2019.

Expertinterview met Frances Heijman op 8 februari 2019 over toekomst van Groningen als onderdeel van de Externe oriëntatie van de Provincie Groningen als voorbereiding op de coalitie onderhandelingen na de Statenverkiezing van maart 2019.

Participation as expert in the INTERREG PROWAD LINK – Forum, Kanselarij Leeuwarden en Natuurmuseum, Ameland, The Netherlands, 4 - 5 February 2019.

Deelname aan de 57ste VNO NCW Bilderbergconferentie ‘Technologie & Innovatie als sleutel voor wereldwijde maatschappelijke uitdagingen’, Hotel De Bilderberg, Oosterbeek 1-2 februari 2019.

2018

Expertinterview met prof. Wim Derksen voor de critical review van de regionale economie in het kader van de invulling van het Nationaal Programma om de leefbaarheid en de regionale economie van Groningen te versterken als compensatie voor de aardbevingsschade, 26 november 2018.

 

Medewerking als expert aan de mini audit over activerend lokaal en regionaal vakbondswerk van de FNV in het Noorden, 25 november, 2018.

Member Review committee for the 2018 North American Regional Science Association Graduate Student Paper Competition, November 2018.

Uitreiking oorkonde en installatie als Lid van het Ubbo Emmius Colleghie (UEC) als blijk van waardering voor de inspanning congressen (in het bijzonder het European Regional Science Congres) in augustus 2018 naar Groningen te halen. Van Swinderehuys, Groningen, 30 October 2018.

Expertdeelnemer aan het werkatelier Sociaal Ondernemerschap volgens de Brainfuel brainstormmethode ter onderbouwing van de Actieagenda ‘Impact ondernemen in Groningen - Het andere winstdenken’. Het Paleis, Groningen, 11 oktober 2018.

Discussiebijdrage bij de Afscheidsbijeenkomst van Jouke de Vries als decaan University Campus Fryslân, Oranjezaal Stadhuis, Leeuwarden, 5 oktober 2018.

ExpertInterview Leonique Korlaar van Dialoqic over de kennishuishouding van het Waddengebied en de (toekomstige) rol van de Waddenacademie hierin, 24 september 2018.

Voorzitter commissie voor de eindevaluatie van de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee door Twynstra Gudde in opdracht van het Regie College Waddengebied (RCW) en de Beheerraad Waddengebied, maart-juli 2018.

 

Lid van de Nederlandse delegatie van de Trilaterale Regeringsconferentie ‘Protection of the Wadden Sea’, 17-18 mei 2018, Harmonie, Leeuwarden.

Chair of the trilateral committee consisting of Prof. Dr. Jouke van Dijk, Mette Guldberg, later replaced by Prof. Dr. Jesper Bartholdy (Denmark) and Prof. Dr. Karsten Reise (Germany) appointed by the Wadden Sea Board for developing a Trilateral Research Agenda for the Wadden Sea Region and its World Heritage Site by the trilateral scientific community which is presented to and approved in the Leeuwarden Declaration of the 13th Trilateral Governmental Wadden Sea Conference and Council Meeting. Leeuwarden, The Netherlands, 17-18 May 2018.

Organisator en moderator van de Workshop 'Hoe bevorderen we het duurzaam toerisme in het waddengebied?' op het Congres Waddenzee Wereldklasse in het kader van de Trilaterale Regeringsconferentie Protection of the Wadden Sea, 17-18 mei 2018, Harmonie, Leeuwarden.

Expertinterview door Herbert Bos van AT Osborne in het kader van de verkenning naar één beheerautoriteit Waddenzee in opdracht van de ministers van IenW en LNV. Groningen, 30 april 2018.

Lid van de beoordelings- en interview commissie Onderzoekstalent 2018 voor de Disciplinegroep Sociale wetenschappen van NWO. Amsterdam, 17 en 18 april 2018.

Expertinterview door Ingrid Laane en Gerwin van der Meulen over de kansen voor economische ontwikkeling in het Waddengebied in het kader van adviezen van de RCW t.b.v. de Gebiedsagenda voor het Waddengebied. Groningen, 26 maart 2018.

Chair of Expert Panel in the field of Economics for the Research Council for Culture and Society of the Academy of Finland, Helsinki, 14th March 2018.

Expertmeeting over ‘Ruimtelijke (mis)matches in arbeidsmarkten: mogelijke effecten van lokale en regionale beleidsdifferentiatie’, Ministerie van BZK, Den Haag, 31 januari 2018.

2017

Lid wetenschapspanel van het Analyserapport van het Rekenkamer onderzoek demografie en arbeidsmarkt door de STEC Groep voor de Rekenkamer Emmen, december 2017.

 

Panellid discussiebijeenkomst over Circulaire Economie georganiseerd door D'66, Doopsgezinde Kerk, Groningen, 23 november 2017.

Expert in de Workshop Havens, Huis van de Wadden, Leeuwarden, 6 september 2017.

Expert in de Workshop Havens, Huis van de Wadden, Leeuwarden, 29 juni 2017.

Expertinterview door Marijn Molema en Ronald Plantinga van de Fryske Akademy over 25 jaar SER Noord Nederland, Groningen, 27 juni 2017.

Expertinterview ten behoeve van het Evaluatierapport over het Waddenfonds van de Rekenkamers van Noord-Nederland en Noord-Holland, Groningen, 26 juni 2017.

Expertbijdrage aan het Waddenzee kennismakingsbezoek nieuwe DG van Rijkswaterstaat, op het schip ‘de Asterias’, Holwerd, 14 juni 2017.

Expert in de Workshop Havens, Huis van de Wadden, Leeuwarden, 7 juni 2017.

Lid van het panel na de lezing ‘De Inclusieve Regio’ van Mariëtte Hamer (voorzitter Sociaal Economische Raad) met co-referaat van René Paas (Commissaris van de Koning Provincie Groningen) samen met Johan Brongers (Tinten Welzijnsgroep) in het kader van de Road to ERSA2017. Statenzaal Provinciehuis, Groningen, 18 mei 2017.

Expert tafelgast tijdens het Voorjaarsdiner van de alumni van de Nationale DenkTank met als onderwerp ‘Iedereen perspectief op werk’ Tolhuistuin, Amsterdam, 22 april 2017.

Member of Expert Panel in the field of Economics for the Research Council for Culture and Society of the Academy of Finland, Helsinki, 21st March 2017.

Invited participant on the 5th Annual Meeting of the Knowledge Programme of the European Investment Bank Institute. EIB, Luxembourg, March 7, 2017.

Expertreviewer voor het rapport ‘Spatially distinct regional scenarios for the Netherlands, 2012–2050’ voor het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), februari 2017.

Deelname aan de ‘Waddentour’ in het teken van de relatie tussen de visserijpraktijk en de wetenschap georganiseerd door De Waddenacademie en het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW). Lauwersoog/Peasens-Moddergat/Leeuwarden, 17 februari 2017.

Expertinterview door Kemal Rijken van de Nationale DenkTank over de onderzoeksvraag voor 2017 ‘Kans op Werk’, 19 december 2016. Verschenen op 7 februari 2017 als 'De Nationale DenkTank kan het verschil maken'.

Expertbijeenkomst 'Arbeidsmarkt', Instituut Gak, Hilversum, 18 januari 2017.

2016

Expertinterview door Kemal Rijken van de Nationale Denktank over de onderzoeksvraag voor 2017 ‘Kans op Werk’, 19 december 2016.

Voorzitter Studium Generale bijeenkomst over Werk in de Toekomst met een lezing door Rutger Bregman van De Correspondent over het basisinkomen met als titel ‘Je moet werken voor je geld’. Offerhauszaal Academiegebouw, Groningen, 6 december 2016.

 

Moderator workshop "How can Regional Policy Benefit from Big Data?", organised by ERSA, DG Regio and UCL-CORE, Louvain-la-Neuve, Belgium, 22 November 2016.

Chair of the workshop ‘The new self-employed in Europe. Do they contribute to territorial and social cohesion?’ with speakers Martin Andersson, Udo Brixy, Sierdjan Koster and Joana Mendonça. Organized by ERSA and the European Commission in the European Week of Regions and Cities. Charlemagne, Room Mansholt, Brussels, 11 October 2016.

​Voorzitter commissie voor de tussenevaluatie van de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee door Twynstra Gudde in opdracht van het Regie College Waddengebied (RCW) en de Beheerraad Waddengebied, maart-juli, 2016.

Expertmeeting over ‘reshoring in de regio’ georganiseerd door het stedelijke netwerkt Regio Groningen-Assen onder leiding van Joop Boertjes. Gemeente Groningen, locatie Harm Buiterplein, 13 juli 2016.

Expertinterview door Said Sarwary en Ilse Zenden van het thema 'De toekomst van arbeidsmarktregio’s en regionale samenwerking’ en welke strategische positie UWV in deze ontwikkeling zou kunnen innemen. FRW, Groningen, 5 juli 2016.

Moderator of the Workshop Challenges Waddensea Ports- the road to a trilateral research agenda and Panel member at the Trilateral Conference on UNESCO Ports together with Co Verdaas, Michele Acciaro, Tineke Netelenbos, Wilfried Alblad and Antonis Michail. Ekenstein Estate, Appingedam, June, 20, 2016.

Deelname als expert aan de Expertdagen Waddenfonds met als doel beter zicht te krijgen op de bijdrage van de door het Waddenfonds gesubsidieerde projecten aan de hoofddoelen van het Waddenfonds. Royal Hashkoning DHV, Amersfoort, 18 mei 2016.

Expertsessie rond het thema Leefbaarheid (regionale economie, toerisme en krimp) in het kader van het MIRT-onderzoek Holwerd aan Zee, Provinciehuis Leeuwarden, 12 mei 2016.

 

Moderator SADF conference "Regional Cooperation within and across South Asia", Brussels, European Parliament, May 4, 2016.

 

Expertinterview door Sjoerd Karsten, hoogleraar beroepsonderwijs aan de Universiteit van Amsterdam voor een boek over het Nederlandse beroepsonderwijs ‘De hoofdstroom in de Nederlandse Onderwijsdelta’, Garant Uitgevers, Apeldoorn, april 2016, pp 234. ISBN: 9789044133721.

 

Expertmeeting over het programma van de Economic Board Groningen met o.a. Emme Groot, Marco Smit, Steven Brakman en Coen Weusthuis. Garnwerd-aan-Zee, Garnwerd, 14 april 2016.

Chair of the Review Panel for the research programme 'Skilled Employees – Successful Labour Market’ under the theme Knowledge, Know-how and the Changing Working Life -programme of the Strategic Research Council (SRC) of the Academy of Finland. Helsinki, 12 April 2016.

Expertinterview door Bert Middel en Gerard Kremer, die door de provincie Groningen en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn benoemd als regisseurs om uitvoering te geven aan het 'Akkoord van Westerlee' dat Oost-Groningen weer perspectief moet bieden. Academiegebouw, Groningen, 9 maart 2016. Zie rapport: 'Kört veur de kop’: een tussenbalans', Groningen, 4 april 2016.

 

Genodigde aan de Tafel van Max ‘Dromen over Groningen 2050’ o.l.v. Jacques Wallage ter gelegenheid van het afscheid van Commissaris van de Koning van de Provincie Groningen Max van den Berg. Groningen, University College, 19 maart 2016.

 

Member of the Panel on Academia Partnerships at the 4th Annual Meeting of the Knowledge Programme, March 8, 2016, European Investment Bank, Luxembourg.

 

Lid KrimpKrachtig Forum onder leiding van Eelke Lok op het ONOF Congres ‘Krimp & Krachtig’ van de Ondernemersfederatie Noordoost Fryslân. MFC ‘Het Spectrum’, Burdaard, 1 februari 2016. Zie rapportage op RTV Noordoost Friesland.

 

Vice-Chair of the Review Panel for the research programme 'Skilled Employees – Successful Labour Market’ under the theme Knowledge, Know-how and the Changing Working Life -programme of the Strategic Research Council (SRC) of the Academy of Finland. Helsinki, 18 and 19 januari 2016.

 

2015

 

Panellid debat: ‘Hoe kunnen we in het Waddengebied de status van Werelderfgoed succesvol benutten’. Met drie panelleden: Bas Eenhoorn, voorzitter Regiecollege Waddengebied; Willem Hoekzema, voorzitter Kwaliteitscommissie Waddenfonds en Jouke van Dijk, voorzitter Waddenacademie. Waddenfondsdag, Martinikerk, Groningen, 26 november 2015 . Naar aanleiding hiervan verscheen het artikel ‘De Wadden zijn niet voor iedereen’ in Dagblad van het Noorden, 27 november 2015.

 

Expertinterview door Paul le Clercq, redacteur RTL Z over thuiswerken: Gaan werknemers over tien jaar nog wel naar kantoor of werken we vooral thuis?, 5 oktober 2015.

 

Expertinterview door Nicolien Herblot, programmamaker ZEMBLA over de arbeidsmarkt voor 50 plussers en de hoge werkloosheid onder deze groep, 21 augustus 2015.

 

Expertinterview door Job van den Berg van Royal HaskoningDHV in het kader van Evaluatie Structuurvisie Waddenzee en de daarmee samenhangende regels uit het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 17 augustus 2015.

 

Expertinterview door Matthijs Elfers over de vormgeving van een investeringsprogramma voor de middellange termijn voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, 23 juli 2015.

 

Debat over het Basisinkomen ingeleid door Paul Tang (Europarlementarier PvdA) met o.a. Ronald Mulder, Ons Pand, Groningen, 1 mei 2015.

 

Expertmeeting met de Task Force werkgelegenheid NoardEast Fryslân bestaande uit Bearn Bilker, burgemeester gemeente Kollumerland c.a. Albert van der Ploeg, voorzitter en wethouder gemeente Dongeradeel, Dietske Bouma, directeur Onderwijs, Personeel en Innovatie Friesland College en Tjitte de Vries, directeur werk-/leerbedrijf NEF. De Task Force heeft als taak een advies te geven om werkgelegenheid te genereren voor met name de aan het werk-/leerbedrijf NEF gelieerde doelgroep. NEF, Kollum, 8 april 2015.

 

Expertmeeting met Jan van Zijl, Riet de Wit, Titia Siertsema en Hannie te Grotenhuis van de onafhankelijke commissie Van Zijl die onderzoekt welke kansen in Oost-Groningen benut kunnen worden om meer mensen in deze regio aan het werk te helpen. FRW, Groningen, 27 maart 2015.

 

Deelname aan het debat ‘Iedereen ZZP-er: over ‘winners' en 'losers' op de arbeidsmarkt’ en presentatie ‘Hoe ligt de Nederlandse arbeidsmarkt erbij?’, Groninger Forum, 26 maart 2015.

 

Expertmeeting en presentatie Strategiebijeenkomst NDC Mediagroep, Drachten, 12 maart 2015.

 

Expertmeeting met externe stakeholders van het Noorderpoort over het thema ‘Kwaliteitsplan 2015-2018’, Noorderpoort, Groningen, 11 maart 2015.

 

Expertmeeting Gesprekstafel K. Aansluiting onderwijs beleid en economisch beleid op de werkconferentie ‘Ken de stad! Samenwerken aan krachtige steden’ van Platform31. Sociëteit De Witte, Den Haag, 11 februari 2015.

 

Dagvoorzitter symposium ‘Holwerd aan Zee’. MFA, Holwerd, 9 februari 2015.

 

Expertmeeting over de noordelijke invulling Landstad Noord-Nederland van het BZK programma over Agenda Stad met vertegenwoordigers van de drie noordelijke provincies en de gemeenten Assen, Emmen, Groningen en Leeuwarden. Groningen, FRW, 28 januari 2015.

 

Expertmeeting met korte presentatie 'Crisis op de arbeidsmarkt: wie kan, moet en gaat wat doen?' voor de Van Waarde expeditie Groningen, georganiseerd door Centrum voor Lokaal Bestuur PvdA, Eeterie De Globe, Groningen, 28 januari 2015.

 

Expertmeeting over zilte teelten georganiseerd door de Waddenacademie. Kweldercentrum Noarderleech, Hallum, 26 januari 2015.

 

Expertinterview door Koos van Dijken van Platform31 over de samenwerking tussen steden en omliggende gemeenten in krimpgebieden en hun regionale positionering ten behoeve van het ministerie van BZK. Amsterdam, 14 januari 2015.

 

2014

 

Expert participation in the workshop organized by the Working Party on Territorial Indicators ‘How’s Life in your Region? Measuring Well-being for Policy Making’. OECD Conference Centre, Room CC13, Paris, 25 November 2014. Help and support to the publication ‘Using well-being indicators for policy making: Region of the North of the Netherlands’. Paris: OECD Publishing.

 

Expertinterview op 31 oktober 2014 voor de Rekenkamer Oost-Nederland in het kader van het onderzoek naar de bijdrage van de Platforms Onderwijs en Arbeidsmarkt aan het arbeidsmarktbeleid van de provincie Gelderland. 'Het is de vraag of er veel zou veranderen als morgen het arbeidsmarktbeleid zou worden afgeschaft'. In: Discrepantie arbeidsmarkt: Deskundigen aan het woord, p. 7-9. Rekenkamer Oost-Nederland, Deventer, November 2014.

 

Deelname aan de expertmeeting Arbeidsmarkt van de Economic Board Groningen die is ingesteld om de leefbaarheid in het aardbevingsgebied een impuls te geven en de economie een nieuw perspectief te bieden. Walsemaweer, Kantens, 30 september 2014.

 

Gesprek over arbeidsmarktbeleid Gemeente Groningen met wethouder Van der Schaaf. Stadhuis, Groningen, 22 augustus 2014.

 

Deelname als expert aan de regionale tafel economische vitaliteit en arbeidsmarkt Noord- en Oost Nederland t.b.v. de Midterm Review van het interbestuurlijke programma bevolkingsdaling op uitnodiging van minister Blok van het Ministerie van Binnenlandse Zaken op woensdag 25 juni in Bilderberg Grand Hotel Wientjes, Zwolle. Verschenen als rapport Grenzen aan de Krimp -  Toespitsing Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling Noodzakelijk van het Team Midterm Review Bevolkingsdaling, Oktober 2014.

 

Expertreview van de bijdragen in de sessie ‘Kenniswerkers zo lang mogelijk vasthouden’ op het Verdus congres ‘Vitaliteit in stad en regio’ van Platform31. WTC, Rotterdam, 17 juni 2014.

 

Presentatie ‘Regionaal werkgelegenheidsbeleid: werk voor iedereen en overal? voor de expert-bijeenkomst over regionale werkgelegenheidspolitiek van de Werkgroep Arbeid van de Wiarda Beckman Stichting. Den Haag, 22 mei 2014.

 

Panellid van de conferentie 'Een andere voedingsbodem voor Groningen', Samenwerking Universiteit en Samenleving voor Transitie. www.groningenperspectief.nl Academiegebouw, Groningen, 17 mei 2014.

 

Expertinterview door Enno Zuidema en Kees de Graaf over de herindeling gemeenten Noord-Groningen in rapport ‘Van Lauwerszee tot Dollard tou’ - Strategische agenda door Enno Zuidema Stedebouw (zie p.57-59) Groningen, 15 mei 2014.  Naar aanleiding hiervan ‘Geloof in Groningen aan Zee' in Dagblad van het Noorden, 10 november 2014.

 

‘De regionale arbeidsmarkt in zwaar weer: wat moeten / kunnen gemeenten doen?’ op de Dag van het Werk van het PvdA Centrum voor Lokaal Bestuur. De Observant, Amersfoort, 29 maart 2014.

 

Deelname als expert aan de Heisessie Human Capital van de Provincie Overijssel over de rol/opgaven van de provincie in het huidige human capital beleid en de rol/positie t.a.v. toekomstig beleid van uit de provinciale kerntaak Regionale Economie. Doepark Nooterhof, Zwolle, 25 maart 2014.

 

Expertinterview op 13 februari 2014 door Ernst van Koesveld (directeur van Algemene Financiële Economische Politiek, AFEP, Ministerie SZW Ministerie van Financiën en op 14 februari 2014 met Arjan Dikmans van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om mijn visie en opvatting te geven t.b.v. de publiek-private werkgroep, onder leiding van dhr. Rein Willems, die op 10 maart 2014 het Actieplan chemiecluster Eemsdelta ‘Chemiecluster op stoom’ gericht op verduurzaming, werkgelegenheid, kennisontwikkeling en innovatie heeft gepresenteerd voor de lange termijn economische structuurversterking en werkgelegenheid van het chemiecluster Eemsdelta.

 

Expert discussant in the session ‘Well-being in cities: towards a more inclusive future’ at the OECD workshop ‘How’s Life in Your Region? Measuring Regional and Local Well-being for Policy Making’. OECD Conference Centre, Paris, 23 January 2014.

 

 

 

bottom of page