top of page

Publications

 

Forthcoming - in preparation / Te verschijnen - in bewerking

2024

Brakman, Steven en Jouke van Dijk (2024) ‘Regionaal beleid, Elke Regio Telt, wat moet anders voor het Noorden?’ Research Report Faculty of Economics & Faculty of Spatial Sciences, University of Groningen, mei 2024. Achtergrondrapport voor het advies ‘Wat kan Elke regio telt! betekenen voor een Sterk Noord Nederland? Concrete suggesties voor het Noorden’ van SER Noord Nederland.

Koster, Sierdjan, Venhorst, Viktor A. & Jouke van Dijk (2024), ‘Demography, firm dynamics and regional labour markets: useful metaphors?’ Chapter 38 in: Henkens, K. & van Solinge, H. (eds.), Liber Amicorum Leo van Wissen: Veelzijdig Demograaf. p. 94-98.

 

Van Dijk, Jouke en Sierdjan Koster (2024). ‘Elke Regio Telt’ uitvoeren is goed voor heel Nederland'. Artikel voor de Opinie-estafette die Platform31 organiseert over het veel besproken rapport Elke Regio Telt! Verschenen op 3 januari 2024. 

 

Van Dijk, Jouke (2024). ‘Nieuwe rails naar het noorden: met de blik op Brede Welvaart komt de Lelylijn er wél’. Gepubliceerd op de website Gebiedsontwikkeling.nu, 2 januari 2024.  Reprint van ’Lelylijn voor meer brede welvaart’ verschenen in AGORA - Themanummer Per Spoor, 39, 2, p. 12-15.

2023

Van Dijk, Jouke (2023). ’Lelylijn voor meer brede welvaart’. AGORA - Themanummer Per Spoor, 39, 2, p. 12-15.

Sierdjan Koster en Jouke van Dijk (2023). Reactie op ‘Luister naar het gepruttel der Provincialen. Dat is goed voor heel Nederland!’ column van Jort Kelder in het Financieel Dagblad. Gepost op LinkedIn op 11 oktober 2023.

 

2022

De Kruijf, Björn J., Arjen J.E. Edzes, Jouke van Dijk en Sietske Waslander (2022). ‘De samenhang tussen leercultuur en de scholingsdeelname bij organisaties’. Tijdschrift voor HRM, Editie 4 2022, p. 50-72, online verschenen 13 november 2022 . Doi: 10.5117/THRM2022.4.005.KRUI.


Edzes, Arjen J.E., Lourens Broersma & Jouke van Dijk (2022). 'Does cross-border commuting between EU-countries reduce inequality?' Applied Geography, 139, February 2022. DOI: 10.1016/j.apgeog.2022.102639

Koster, Sierdjan en Jouke van Dijk (2022). ‘Meer investeren buiten de Randstad is goed voor heel Nederland’. Geografie, 31 (4), p.18-20.

Van Dijk, Jouke., Brunow, Stephan. & Dall Schmidt, Torben (2022).  'The long-term consequences of brain drain related to depopulation on social and territorial Sierdjan Koster en Jouke van Dijk (2023). Reactie op ‘Luister naar het gepruttel der Provincialen. Dat is goed voor heel Nederland!’ column van Jort Kelder in het Financieel Dagblad. Gepost op LinkedInn op 11 oktober 2023. Zie: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7117803883862659072/cohesion with a focus on the North of the Netherlands and a short comparison with Germany and Denmark'. Academic paper on request of the European Commission for preparing a Communication on brain drain and the challenges associated with population decline in line with the Commission Work Programme for 2022. Groningen: Research Report Department of Economic Geography, Faculty of Spatial Sciences, University of Groningen, October 2022.

 

2021

Van Dijk, Jouke (2021). ‘Wat we nodig hebben is solidariteit’. P.12-18 in Peter Grondsma, Vooruitkijkspiegel – Gemeente Westerkwartier richt blik op de toekomst. Gemeente Westerkwartier.

 

Van Dijk, Jouke (2021). ‘De Lelylijn: ontbrekende schakel voor meer brede welvaart’. Friesch Dagblad, 3 juni 2021, p. 28.

 

Van Dijk, Jouke (2021). ‘De Lelylijn: ontbrekende schakel voor meer brede welvaart in Nederland'. Column voor www.lelylijn.nl, verschenen op 31 mei 2021.

 

Middeldorp, Marten, Anet Weterings, Martijn van den Berge, Arjen Edzes & Jouke van Dijk (2021). ‘Sequence analysis as a new tool for analyzing dynamics on regional labour markets’. RSAI Newsletter, May 2021, p. 8-9.

 

Van Dijk, Jouke, Luit Elzinga, Elphi Nelissen en Harry Webers (2021). ‘Brede welvaart in alle regio’s is nodig’. Friesch Dagblad, 27 januari 2021, pagina 10.

2020

 

Broersma, Lourens, Arjen J.E. Edzes and Jouke van Dijk (2020). 'Commuting between border regions in The Netherlands, Germany and Belgium: An explanatory model'. Journal of Borderlands Studies, DOI: 10.1080/08865655.2020.1810590. Accepted for publication: August 6, 2020, Published online: 17 Sep 2020.

Min Qiang Zhao and Jouke van Dijk (Guest Editors) (2020). 'Modeling Knowledge and Innovation Spillovers in China'. Special Issue. Spatial Economic Analysis, 15(1), p.1-113.

Min Qiang Zhao and Jouke van Dijk (2020). 'Modelling Knowledge and Innovation Spillovers in China'. Introduction Special Issue Spatial Economic Analysis, 15:1, p.1-4. DOI: 10.1080/17421772.2020.1700088.

Sijtsma, Frans J., Jouke van Dijk en Erik W. Meijles (2020). ‘Duurzaam toerisme in het Waddengebied: een ruimtelijke balanceer-act’. Geografie, 29(8), p.42-47.

Donkers, Henk, Klaas Deen, Jouke van Dijk en Meindert Schroor (Red.) (2020). Special: De Wadden. Geografie, 29 (8), p.1-64.

Dijk, Jouke van en Gerwin van der Meulen (2020). ‘Kansen voor de regionale economie: De maatschappelijke impact van het programma ED2050’. Landschap, 37(3), p.156-166.

Los, Bart en Jouke van Dijk (2020). 'The employment impact of the NortH2 Project'. Groningen: RUG-FEB-FRW. p.1-19.

 

Edzes, A., Venhorst, V. en van Dijk, J. (2020). ‘Studeren en werken in Groningen’, 29 p. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen.

Dijk, Jouke van (2020). ‘De economische problematiek is beperkt’. Bijdrage in: Dormans, Karin (red.), ‘Kansrijk uit de crisis – Experts over de impact van de coronacrisis op de arbeidsmarkt’. Uitgave in het kader van ArbeidsmarkInZicht.nl, platform van Etil Research Group. p.54-59.

Van Dijk, Jouke en Emiel Hakvoort (2020). Voorwoord in: Gerwin van der Meulen e.a. ‘Kennispaper Economie Eems-Dollard 2050’, p.4. Leeuwarden: Waddenacademie. Position paper 2020-06, ISBN: 978-94-90289-50-8.

Venema, Hendrikus J. en Dijk, Jouke van (2020). Voorwoord in: Bart van den Hurk en Tjitske Geertsema ‘An assessment of present day and future sea level rise at the Dutch coast: Zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust en de regionale bestuurlijke consequenties’, p. 4. Leeuwarden: Waddenacademie. Position paper 2020-05, ISBN: 978-94-90289-46-1.

Van Dijk, Jouke en Rick Hoeksema (2020). Voorwoord in: ‘Waddenbalans 2019’, p.4-5. Leeuwarden: Waddenacademie. Position paper 2020-03, ISBN: 978-94-90289-54-6.

Venema Hendrikus J. en Jouke van Dijk (2020). Foreword in: Jeroen Reneerkens ‘Climate change effects on Wadden Sea birds along the East-Atlantic flyway’, p.2. Leeuwarden: Wadden Academy. Position paper 2020-02, ISBN: 978-94-90289-48-5.

Van Dijk, Jouke (2020). Voorwoord in: Pieter Jan de Boer c.s. 'De Kennishuishouding van de Wadden - Een onderzoek naar trends binnen de kennishuishouding en rol van de Waddenacademie', p.3. Leeuwarden: Waddenacademie. Position paper 2020-01, 978-94-90289-45-4.

 

Van Dijk, Jouke e.a. (2020). 'Tijd om te investeren in toerisme'. Opinieartikel in Dagblad van het Noorden, 30 mei 2020.

2019

Middeldorp, Marten M., Arjen E. Edzes and Jouke van Dijk (2019). 'Smoothness of the School-to-Work Transition: General versus Vocational Upper-Secondary Education', European Sociological Review, Volume 35 (1), p.81–97, DOI: 10.1093/esr/jcy043.

 

Van Dijk, Jouke, Henk Folmer and Jan Oosterhaven (2019). 'Regional Policy: Rationale, Foundations and Measurement of Effects'. Chapter 26 in: Roberta Capello & Peter Nijkamp (eds) Handbook of Regional Growth and Development Theories - Revised and Extended Second Edition. Cheltenham (UK): Edward Elgar, p.550-461-487.

Broersma, L., Edzes, A. & Dijk, van J., (2019). 'Matching models of unemployed job searchers - Does churning help to lower unemployment?' Chapter 6 in Signe Jauhiainen (Editor), 'Libor Amoricum Hannu Tervo’, (Aluetalouksia tutkimassa : kehitys, työmarkkinat ja muuttoliike : Hannu Tervon juhlakirja. Jauhiainen, S. (ed.). Jyväskylän yliopistopaino), p. 81-104. 

Philippart, Katja C.J.M., Lucien Hanssen en Jouke van Dijk i.s.m. Jacco. H. Doze, Lies Nieuwerburgh & Gerard Janssen (2019). 'Wat zijn de gevolgen van de door MSC Zoe verloren lading voor de Noordzeekustzone en de Waddenzee? - Onderzoeks- en monitoringsplan voor de korte- en langetermijngevolgen van microplastics voor het Waddengebied en haar bewoners'. Leeuwarden: Waddenacademie. Position Paper 2019-01

Van Dijk, Jouke (2019). ‘Woord vooraf’ in Eenhoorn, Bas (red) 'Het Waddengebied bij nader inzien', p.6-8. Leeuwarden: Waddenacademie.  ISBN 978-94-90289-99-7

2018

 

Edzes, Arjen E., Jouke van Dijk & Viktor Venhorst (2018). ‘Der grenzüberschreitende Arbeitsmarkt der Niederlande mit Deutschland und Belgien: Jenseits von Romantik'. Chapter in: Martin Heintel, Robert Musil & Norbert Weixlbaumer (eds.), 'Grenzen: Theoretische, konzeptionelle und praxisbezogene Fragestellungen zu Grenzen und deren Überschreitungen'. Springer Verlag für Sozialwissenschaften, series: RaumFragen: Stadt – Region – Landschaft, p.379-400. ISBN 978-3-658-18433-9

Van Dijk, Jouke en Klaas Deen (2018). 'De Waddenacademie en de Trilaterale Kennisagenda'. Bijdrage in: Robbert Coops, Bas Eenhoorn en Ruud de Jong (Red.) Waddenspecial ROmagazine, mei 2018, p.24-25.

Edzes, A., Zendijk, F. & van Dijk, J. (2018). ‘Review Economische Agenda 2015–2019’. Rijksuniversiteit Groningen. Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. 18 p.

Crum, Astrid, Barbara Risselada, Jouke van Dijk, et al. (2018). ‘Maak in het Noorden ruimte voor toerisme’, opinie artikel, Dagblad van het Noorden, 18 oktober, p. 19. Ook gepubliceerd in de Leeuwarder Courant, 10 oktober 2018.

Van Dijk, Jouke (2018). ‘Investeringskader Waddengebied geeft focus’ in de rubriek 'Achtergrond' in het  Friesch Dagblad, 31 januari 2018.

Van Dijk, Jouke (2018). 'Preface' in: Linde Egberts and Meindert Schroor (eds.) ’Waddenland Outstanding - History, Landscape and Cultural Heritage of the Wadden Sea Region’. Serie: Landscape and Heritage Studies. Amsterdam: University Press, p.17-18. ISBN 978 94 6298 660 2.

Van Dijk, Jouke, Johan Russchen, Gerard Kremer, Eric Bos, Karal Jan Alsem, Wim van de Pol, Willem de Kok, Hans Singelenberg, Klaas Holtman en Barbara Risselade (2018). Toerisme en vrijetijdseconomie zijn booming. Groningen en Noord Nederland kunnen ook profiteren van deze groei. Groningen: Marketing Groningen.

 

2017

Martinez, Cristina, Weyman, Tamara, van Dijk, Jouke (Eds.) (2017). Demographic Transition, Labour Markets and Regional Resilience’, p. XIV, 316, Springer, Advances in Spatial Science, ISBN 978-3-319-63196-7.

Martinez, Cristina, Weyman, Tamara, van Dijk, Jouke (2017) ‘Introduction’ in: Martinez, Cristina, Weyman, Tamara, van Dijk, Jouke (Eds.) (2017) ‘Demographic transition, Labour markets and Regional resilience’, p. vii-xiii, Springer, ISBN 978-3-319-63196-7.

Femke Verwest, Philip Taylor, Leo van Wissen, Jouke van Dijk, et al. (2017). ‘Resilient labour markets and Demographic change in selected regions of the Netherlands’, Chapter 4 in: Martinez, Cristina, Weyman, Tamara, van Dijk, Jouke (Eds.) (2017) ‘Demographic transition, Labour markets and Regional resilience’, p.73-94, Springer, ISBN 978-3-319-63196-7.

Lourens Broersma, Jouke van Dijk, and Inge Noback (2017). ‘The impact of ageing on Welfare and labour productivity: An econometric analysis for the Netherlands’, Chapter 10 in: Martinez, Cristina, Weyman, Tamara, van Dijk, Jouke (Eds.) (2017) ‘Demographic transition, Labour markets and Regional resilience’, p.235-264, Springer, ISBN 978-3-319-63196-7.

Christina Martinez, Tamara Weyman, and Jouke van Dijk (2017). ‘Adapting labour markets for demographic change and ageing’, Chapter 11 in: Martinez, Cristina, Weyman, Tamara, van Dijk, Jouke (Eds.) (2017) ‘Demographic transition, Labour markets and Regional resilience’, p.265-314, Springer, ISBN 978-3-319-63196-7.

Hoogstra, Gerke J.,  Jouke van Dijk and Raymond J.G.M. Florax (2017). ‘Do Jobs Follow People or People Follow Jobs? A Meta-Analysis of Carlino-Mills studies’, Spatial Economic Analysis, 12 (4), p.357-378. DOI: 10.1080/17421772.2017.1340663

Tselios, Vassilis,  Philip McCann and Jouke van Dijk (2017).  ‘Understanding the gap between reality and expectation: Local social engagement and ethnic concentration’. Urban Studies, 54 (11), p. 2592-2612. DOI: 10.1177/0042098016650395

Morkute, Gintare, Sierjan Koster and Jouke van Dijk (2017). ‘Employment growth and inter-industry job reallocation: Spatial patterns and relatedness’. Regional Studies, 51 (6), p. 958-971. DOI: 10.1080/00343404.2016.1153800 Open Access

Van Dijk, Jouke and Piet. H. Pellenbarg (2017). ‘Firm Migration’. In: D. Richardson, N. Castree, M. F. Goodchild, A. L. Kobayashi, W. Liu, & R. A. Marston (Eds.), The international encyclopedia of geography: People, the earth, environment, and technology. American Association of Geographers. p.1-12. DOI: 10.1002/9781118786352.wbieg0814

Venhorst, Viktor A. Michiel Daams, & Jouke van Dijk (2017). ‘De regionale mobiliteit en binding van medisch specialisten: Het belang van opleiden en onderwijs voor de regionale gezondheidszorg'. Groningen: Urban and Regional Studies Institute / University of Groningen. 43 p., URSI Research Report; no. 360.

Dijk, Jouke van (2017). ‘Trilateral Management of the UNESCO World Heritage Waddensea area and its Islands’. Contribution to Chapter 14 Speculating in Solution Protocols to Festering Island Disputes ‘Win‒Win’ Solutions for the Diaoyu/Senkaku Islands, Godfrey Baldacchino (Editor). Routledge, p.143 - 152. ISBN: 1472475186

Baldacchino, Godfrey with contributions from Christian Fleury, Adam Grydehøj, Pamila Gupta, Steven Hillebrink,  Akihiro Iwashita, Henry Johnson, Mari Katayanagi, Bjarne Lindström, Liu Jiangyong, David McIntyre, Elizabeth Nauclér, Peter van Aert and  Jouke van Dijk (2017). Solution Protocols to Festering Island Disputes: ‘Win-Win'Solutions for the Diaoyu/Senkaku Islands. Routledge 230 p. ISBN: 1472475186 

2016

Van Dijk, Jouke and Arjen J.E. Edzes (2016). ‘Towards inclusive and resilient regional labour markets: challenges for research and policy’.  Special Issue on ‘New Frontiers of Regional and Urban Analysis’. Journal of Regional Research/ Investigaciones Regionales, 36, p. 169-190. Open Access

 

Broersma, Lourens, Arjen J.E. Edzes and Jouke van Dijk (2016). ‘Human capital externalities: Effects for low educated workers and low skilled jobs’. Regional Studies, 50 (10), p. 1675-1687. DOI:10.1080/00343404.2015.1053446

Fahmi, Fikri Zul, Sierdjan Koster and Jouke van Dijk (2016). ‘The location of creative industries in a developing country: The case of Indonesia’. Cities, 59, November 2016, 66–79. DOI:10.1016/j.cities.2016.06.005

 

Van Dijk, Jouke, Lourens Broersma and Nora Mehnen (2016). ‘Options for socioeconomic developments in ICZM for the tri-national Wadden area’Ocean & Coastal Management, 119, p. 76-92. DOI:10.1016/j.ocecoaman.2015.10.004  Open Access

 

Noback, I.,  Broersma, L. and Van Dijk, J. (2016). ‘Climbing the ladder: Gender-specific career advancement in financial services and the influence of flexible work-time arrangements’British Journal of Industrial Relations, 54 (1), p. 114-135. DOI: 10.1111/bjir.12048

Middeldorp, M., A. A. Edzes, & J. van Dijk (2016). ‘Job access and the spatial mobility trajectories of higher education graduates in the Netherlands' in G. Ritschard & M. Studer (eds), Proceedings of the International Conference on Sequence Analysis and Related Methods (LaCOSA II), Université de Genève, Lausanne, June 8-10, 2016, p. 607-630.

Edzes, Arjen, Lourens Broersma en Jouke van Dijk (2016). ‘Arbeidsmarktdynamiek vergroot verschil tussen in- en outsiders’. Economisch Statistische Berichten, 101 (4733), 28 april 2016, p. 308-310.


Edzes, A., Viktor Venhorst, V., Jouke van Dijk,  Lianne Hans en Anita Strockmeijer  (2016). 'Werken over de grens'. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen. Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. 108 p. Dit onderzoek is tot stand gekomen met behulp van financiering door Instituut Gak.

 

Dijk, Jouke van (2016). ‘In 2050 is Groningen een Europese topregio’. In: H. van Ees, J.B.E. Galema, E. Sterken en F.R.H. Smit (red), Dromen over Groningen 2050: Vriendenboek Max van den Berg. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, p. 19-21. ISBN 9789036787567.

 

Edzes, Arjen, Jouke van Dijk & Viktor Venhorst (2016). ‘Duitse vacatures geen oplossing voor Nederlandse werklozen’. Me Judice, 14 maart 2016.

Dijk, Jouke van (2016). Voorwoord ‘Visies op de Wadden’. Zes essays ten behoeve van de Beleidsverkenning Toekomstige Rol en Ambitie van het Rijk voor het Waddengebied. Leeuwarden: Waddenacademie, position paper 2016-03, p. 4-5. ISBN 978-94-90289-37-9.

Dijk, Jouke van (2016). ‘Arbeidsmarktpositie mbo-leerling verdient extra aandacht’. Profiel, maart 2016, Jrg. 25 nr. 2, p. 22-24.

Edzes, A., & van Dijk, J. (2016). 'Review G-kwadraat'. Rijksuniversiteit Groningen. Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, 14 p.

2015

 

Van Dijk, Jouke, Amnon Frenkel and Jan Rouwendal (2015). ‘Introduction special issue: Topics in Regional Science in Israel and The Netherlands: Housing Markets, Labour Market, Economic Activities, Mobility and Tourism’. Letters in Spatial and Resource Sciences, 8 (3), 197-200. DOI: 10.1007/s12076-015-0162-2 Open Access

Edzes, Arjen, Marije Hamersma, Viktor Venhorst and Jouke van Dijk (2015). 'Labour market performance and school careers of low educated graduates’Letters in Spatial and Resource Sciences,  8 (3), 267-289. DOI: 10.1007/s12076-015-0141-7. Open Access

 

Kõu, Anu, Van Wissen, Leo, Van Dijk, Jouke and Bailey, Ajay (2015) 'A life course approach to high-skilled migration: Lived experiences of Indians in the Netherlands'Journal of ethnic and migration studies, 41 (10), 1644-1663. DOI: 10.1080/1369183X.2015.1019843.

 

Tselios, Vassilis, Inge Noback, Philip McCann and Jouke van Dijk (2015), 'Local social engagement, satisfaction, and embeddedness in the Netherlands: Which effects matter and for whom?'. Environment and Planning A, 47 (5), 1132–1154. DOI: 10.1177/0308518X15592301.

 

Tselios, Vassilis, Inge Noback, Jouke van Dijk and Philip McCann (2015). ‘Integration of immigrants, bridging social capital, ethnicity and locality’. Journal of Regional Science, 55 (3), 416–441. DOI: 10.1111/jors.12160.

 

Hamersma, M., Edzes, A., and Van Dijk, J. (2015). 'Underqualification as an opportunity for low-educated workers'. Environment and Planning C: Government and Policy, 33 (1),  83-103. DOI:10.1068/c12274r.

 

Noback, Inge, Lourens Broersma and Jouke van Dijk (2015). ‘Gender-specific dynamics in hours worked: Exploring the potential for increasing hours worked in an ageing society’.  Chapter 28 in:  Charlie Karlsson, Martin Andersson and Therese Norman (Eds.) Handbook of Research Methods and Applications in Economic Geography. Edward Elgar, Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA. p.614–634. ISBN 978 0 85793 266 2, DOI: 10.4337/9780857932679.00037.

 

Edzes, A. en Van Dijk J. (2015) 'Lokale onmacht rond de Participatiewet'. Tijdschrift voor Arbeidsmarktvraagstukken, 31 (1), p. 88-95.

Edzes, A.J.E., V. Venhorst en J. van Dijk (2015) 'Grensoverschrijdende arbeidsmarkt: Voorbij de romantiek' In: Blom, Herman en Zantingh, Cigdem (red.) Rijnland in de Regio II: inzichten op het gebied van grensoverschrijdend samenwerken in de noordelijke Nederlands-Duitse grensregio, Leeuwarden/Emmen: Stenden Hogeschool/Alfa College, p. 153-166.

Edzes, A., Middeldorp, M., Noback, I., Venhorst, V., Broersma, L. and Van Dijk, J. (2015) 'Dynamiek op de arbeidsmarkt: Over carrièrelijnen, baan- en werknemersdynamiek' . Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen, 71 p.

 

Edzes, Arjen J.E.,  Ruud J. Dorenbos en Jouke van Dijk (2015) ‘Bouwstenen voor de regionale arbeidsmarkt’. Brugprojecten Essay 5. Den Haag: Platform31, p.1-31. ISBN: 978-94-91711-24-4.

 

Edzes, Arjen J.E.,  Ruud J. Dorenbos en Jouke van Dijk (2015) ‘Bouwstenen voor de regionale arbeidsmarkt’. Hoofdstuk in Ruud Dorenbos, Wim Hafkamp en Joost van Hoorn (red.), Kennis voor krachtige steden, De stad kennen, de stad maken. De economische stad. Den Haag: Platform31, p.22-30.

 

Dijk, Jouke van (2015) Voorwoord in Wouter van Dieren ‘Het Waddenplein: Over schoonheid en verval, actie en verwaarlozing, verleden en toekomst’ Leeuwarden: Waddenacademie, p.6-7. ISBN 978-94-90289-34-8.

 

 

2014

 

Chen, A., Nijkamp, P., Tabuchi, T., and Van Dijk, J. (2014). 'Regional science research in China: Spatial dynamics, disparities and regional productivity'. Papers in Regional Science, 93 (2), 223-227. DOI:10.1111/pirs.12123.

 

Chen, A., Nijkamp, P., Takatoshi, T. and Van Dijk, J. (2014). Guest editors Special Issue ‘Regional Science Research in China’. Papers in Regional Science, 93, 2 (June), 223-520.

 

Delfmann, H., Koster, S., McCann, P., and Van Dijk, J. (2014). 'Population change and new firm formation in urban and rural regions'. Regional Studies, 48 (6), 1034-1050. DOI:10.1080/00343404.2013.867430.

 

Van Dijk, Jouke, en Viktor A. Venhorst (2014). ‘Kunnen gemeenten afgestudeerden voor de eigen arbeids- en woningmarkt behouden?’ Hoofdstuk 3 in: J. Bakens, Henri L.F. de Groot, Peter Mulder en Cees-Jan Pen  (2014), Soort zoekt soort – Clustering en sociaal-economische scheidslijnen in Nederland. Den Haag: Platform31, p.39-50.

 

Edzes, A., Middeldorp, M., en Van Dijk, J. (2014). 'Rotterdamse schoolverlaters op achterstand: Relatief zwakke perspectieven voor lager opgeleiden'. In: Economische Verkenningen Rotterdam 2014 Magazine. Rotterdam: Gemeente Rotterdam, p. 22-27.

 

Edzes, Arjen J.E., Marten M. Middeldorp en Jouke van Dijk (2014). 'Weerbaarheid en dynamiek: Schoolverlaters in Rotterdam'. Essay voor de Rotterdamse Economische Verkenningen. 22p.

 

Edzes, A., Broersma, L., en Van Dijk, J. (2014). 'Ruimtelijke concentraties MBO afgestudeerden'; Tabellen en figuren. Onderzoek in opdracht van de SER Noord-Nederland, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen.

 

Philippart, Katja, Jouke van Dijk and Jens Enemark (2014) 'Introduction' In: Katja Philippart (Ed.) Wadden monitoring in the spotlight Cross-bordering maps on ecology and socio-economy of Denmark, Germany and The Netherlands. Wilhelmshaven: Wadden Sea Long-Term Ecosystem Research (WaLTER), Waddenacademie KNAW and Common Wadden Sea Secretariat (CWSS), p.7.

 

Dijk, Jouke van (2014). ‘Vertrouwen en kennis gaan hand in hand’. Visie in Jan Paul van Soest (Red). Wadden onder de waterspiegel – Een essay over de Wadden en de verandering van ‘government’ naar ‘governance’. Amsterdam: De Gemeynt Coöperatie u.a. / IMSA, p.7.

 

Edzes, A., and Van Dijk, J. (2014). 'Laat de regio het werk doen'. Socialisme en Democratie, 71 (5), 8-14.

 

Dijk, Jouke van (2014) ‘Investeren in sociale economie Wad is nodig’ verschenen in het Friesch Dagblad op 16 december 2014.

 

Dijk, Jouke van (2014) ‘Wees reëel: een baan voor iederéén lukt nooit’ verschenen in het Friesch Dagblad op 14 november 2014, p. 26.

 

Dijk, Jouke van (2014) 'Benut de krimpregio’ verschenen op de pagina Opinie in het Dagblad van het Noorden, 11 augustus 2014, p. 14.

 

Dijk, Jouke van (2014) 'Meer aandacht voor beleid in krimpregio’s’ verschenen op de pagina Opinie in Trouw, 6 augustus 2014, p.18.

 

Dijk, Jouke van, en Wim van de Pol (2014).  ‘Al die verdwenen mbo-banen komen dus nooit weer terug’. NRC Opinie en Debat, 17 mei 2014, p.9.

 

 

Publications 2013

 

Selected Publications before 2013

 

For All Publications see Profile Page University of Groningen

 

 

bottom of page