top of page

Publications  2013

 

Edzes, Arjen J.E., Richard H. Rijnks en Jouke van Dijk (2013). ‘Spatial implications of using firm level quotas to employ low productive workers’. Journal of Economic and Social Geography / Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 104, 5, p.621-629.  DOI: 10.1111/tesg.12060 (Article first published online: 5 November 2013).


Broersma, Lourens, Arjen J.E. Edzes and  Jouke van Dijk (2013). ’Have Dutch municipalities become more efficient in managing the cost of social assistance dependency? Journal of Regional Science, 53, 2, p.274–291. Doi: 10.1111/j.1467-9787.2012.00762.x. (Article first published online 16 April 2012)


Noback, Inge, Lourens Broersma and Jouke van Dijk (2013). ‘Gender-specific spatial interactions on Dutch regional labour markets and the gender employment gap’Regional Studies, 47, 8, p.1299–1312. Doi:10.1080/00343404.2011.629183 (Article first published online 8 December 2011). OPEN ACCESS 


Van Dijk, Jouke, Arjen J.E. Edzes en Marije Hamersma (2013). ‘Groningen-Drenthe: the labour force challenge of activating and skilling within a changing demographic environment’. Chapter 3 in 'Demographic change in the Netherlands: Strategies for resilient labour markets'. Paris: OECD. This report is part of the series from the OECD Local Economic and Employment Development (LEED). p.73-101.


Martinez-Fernandez, Cristina, Tamara Weyman, Frank Cörvers, Jouke van Dijk, Arjen Edzes, Andries de Grip, Marije Hamersma, Philip Taylor, Jesper van Thor, Femke Verwest, Leo van Wissen (2013). 'Demographic change in the Netherlands: Strategies for resilient labour markets'. OECD Local Economic and Employment Development (LEED) Working Papers, No. 2013/13, OECD Publishing. 45p. DOI: 10.1787/5k3xnhvzhmxn-en

Dijk, Jouke van, Arjen J.E. Edzes en Marije Hamersma (2013). ‘Hebben laagopgeleide stedelingen nog wel perspectief?’ Rooilijn, 46, 6, p.396-403.

Edzes, Arjen J.E., Richard Rijnks en Jouke van Dijk (2013). ‘Quotumregeling arbeidsgehandicapten en regionale verschillen’Economisch Statistische Berichten, 98 (4653), 8 februari, p.77-78. 

Venhorst, Viktor A., Sierdjan Koster en Jouke van Dijk (2013). 'Geslaagd in de Stad'URSI Research Report 344, FRW, Rijksuniversiteit Groningen. Dit onderzoek is mede gefinancierd door Nicis Institute | Platform31 te Den Haag, 92p.

Dijk, Jouke van (2013). Voorwoord in: 'Werelderfgoed Waddenzee biedt kansen - Een rapport op basis van gesprekken met ondernemers in het Waddengebied'. Harlingen: Waddenvereniging, p.1.

Middelburg, Jacques en Jouke van Dijk (2013). Voorwoord in: Tim van Oijen, René Prop en Josef Steuer (red.) 'De draagkracht van de Waddenzee gemeten'. Leeuwarden/Den Haag: Waddenacademie/NWO, p.3. 

Dijk, Jouke van (2013). ‘Krimp en Arbeidsmarkt: het werkgeversperspectief’. Column voor de Nieuwsbrief KKNN van het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland, Nr.7, Oktober 2013, Thema Árbeidsmarkt, p.1. 

 

 

Selected Publications before 2013

 

For All Publications see Profile Page University of Groningen

 

 

 

bottom of page